Oferuję tworzenie aplikacji Webowych i Desktopowych w językach JAVA i C#.